Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowy dróg współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Powiat Opolski w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działania 3.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 „inwestujemy w Twoją przyszłość” realizuje projekty :

 

Nazwa:                                                                           Opis:

DOCPrzebudowa dp nr 1725.doc

Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice - Masów w m. Dobrzeń Wielki ul. Piastowska

DOCPrzebudowa dp nr 1760.doc

Przebudowa drogi powiatowej nr 1760 O Wrzoski - Chróścina na odc. od km 0+000- droga krajowa nr 94 do km 1 + 687,0 - przejazd kolejowy m. Chróścina


Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wersja XML